Cuma , Eylül 17 2021
Ana Sayfa / Sağlık ve Tıp / Yapay Tatlandırıcılı İçecekler Kalp Sağlığı İçin Şekerli İçeceklere Göre Daha Sağlıklı Olmayabilir

Yapay Tatlandırıcılı İçecekler Kalp Sağlığı İçin Şekerli İçeceklere Göre Daha Sağlıklı Olmayabilir

American College of Cardiology dergisinde yayımlanan bir araştırma makalesinde, şekerli içecekler ve yapay olarak tatlandırılmış içeceklerin yüksek kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili olduğu ifade edildi. Çalışamda, yapay olarak tatlandırılmış içeceklerin genellikle iddia edildiği gibi sağlıklı bir alternatif olmayabileceğini görüşü vurgulandı.

Araştırmalar, şekerle tatlandırılmış içecekleri içeren diyetlerin kardiyo-metabolik sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini göstermiştir. Günümüze değin yapay olarak tatlandırılmış içecekler daha sağlıklı bir alternatif olarak önerilmiştir, ancak bunların kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkileri tam olarak bilindiği de söylenememektedir.

Yapay Tatlandırıcılı İçecekler Kalp Sağlığı İçin Şekerli İçeceklere Göre İyi Olmayabilir

Yapılan çalışmada araştırmacılar, kardiyovasküler hastalık riski ile şekerli içecekler ve yapay olarak tatlandırılmış içecekler tüketme arasındaki ilişkiyi araştırmak için Fransız NutriNet-Santé kohortundan gelen verilere baktılar. Çalışmaya 104.760 katılımcının kayıtları dahil edildi. Katılımcılardan her altı ayda bir 24 saatlik web tabanlı doğrulanmış üç diyet kaydını doldurmaları istendi. Yapay olarak tatlandırılmış içecekler, besleyici olmayan tatlandırıcılar içerenler olarak tanımlandı. Şekerli içecekler %5 veya daha fazla şeker içeren tüm içeceklerden oluşuyordu. Her içecek kategorisi için katılımcılar, tüketici olmayanlar, düşük tüketiciler ve yüksek tüketiciler olarak ayrıldı.

Araştırmacılar, inme, geçici iskemik atak, miyokard enfarktüsü, akut koroner sendrom ve anjiyoplasti olarak tanımlanan 2009-2019 takiplerinde ilk olay vakalarına baktılar. Potansiyel ters nedensellik yanlılığını hesaba katmak için takibin ilk üç yılı hariç tutulduktan sonra, 1,379 katılımcıda ilk kardiyovasküler hastalık vakası görüldü. Tüketici olmayanlara kıyasla, hem şekerli içeceklerin hem de yapay olarak tatlandırılmış içeceklerin daha yüksek tüketicileri, çok çeşitli karıştırıcı faktörleri hesaba kattıktan sonra, ilk olayda kardiyovasküler hastalık riski daha yüksekti.

Assorted Organic Craft Sodas with Cane Sugar
Assorted Organic Craft Sodas with Cane Sugar

Daha yüksek kalp sağlığı sorunları riskine ek olarak, çalışmanın baş yazarı ve Beslenme Epidemiyolojisi Araştırma Ekibi’nin bir üyesi olan Eloi Chazelas, çalışmanın başka düzenleyici etkileri olabileceğini söyledi. Chazelas: “Çalışmamız, yapay olarak tatlandırılmış içeceklerin şekerli içecekler için sağlıklı bir ikame olmayabileceğini öne sürüyor ve bu veriler, vergiler, şekerli içecekler ve yapay olarak tatlandırılmış içeceklerin etiketlenmesi ve düzenlenmesi konusundaki mevcut tartışmayı ateşleyecek ek argümanlar sağlıyor” dedi.

Araştırmacılar, şekerli ve yapay olarak tatlandırılmış içecekler ile kardiyovasküler hastalık arasında nedensel bir bağlantı kurmak için, büyük ölçekli prospektif kohortlarda çoğaltma ve mekanik araştırmalara ihtiyaç duyulacağını söylemekte.

Makale: Sugary Drinks, Artificially-Sweetened Beverages, and Cardiovascular Disease in the NutriNet-Santé Cohort. Journal of the American College of Cardiology, 2020; 76 (18): 2175 DOI: 10.1016/j.jacc.2020.08.075

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.