Cuma , Eylül 17 2021
Ana Sayfa / Sağlık ve Tıp / Milli Gelir ve Obezite Arasındaki Bağlantılara İlişkin Yeni Görüşler

Milli Gelir ve Obezite Arasındaki Bağlantılara İlişkin Yeni Görüşler

Buffalo ve New York Eyalet Üniversitesi’nden Debabrata Talukdar ve meslektaşları tarafından oluşturulan araştırmacı grubu 147 ülkeden elde ettikleri verilerin analizi ile milli gelir ve obezite oranları arasındaki pozitif ilişkiye dair yeni bilgiler ortaya çıkardılar. Daha önceki araştırmalarda ortalama olarak, bir ülkenin milli geliri arttıkça, obezite oranının da arttığını gösterilmişti. Bununla birlikte, bu ilişkinin ayrıntıları ve diğer faktörlerin onu nasıl etkileyebileceği belirsizliğini korumuştur.

Bu ilişkinin ayrıntıları ve diğer faktörlerin onu nasıl etkileyebileceğini açıklığa kavuşturmak için Talukdar ve meslektaşları 147 ülke için 1975-2014 dönemini kapsayan kişi başına obezite prevalansı ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) verilerini derlediler. Kişi başına obezite ve GSYİH arasındaki bağlantıları ve küreselleşme ve kentleşme gibi diğer faktörlerin etkilerini araştırmak için Bayesci hiyerarşik modelleme olarak bilinen istatistiksel bir yaklaşım kullandılar.

milli gelir, obezite, bayesci yaklaşım, sağlık ve tıp

Analiz, bir ülkenin kişi başına GSYH’sinde yüzde 1’lik bir artışın, obezite oranlarında erkekler için yüzde 1,23 ve kadınlar için yüzde 1,01’lik ortalama bir artışa neden olabileceğini gösterdi. Daha önce, bazı ülkeler daha yüksek gelir seviyelerine ulaştıkça, kişinin sağlığına yatırım yapma yeteneğinin artması gibi faktörler nedeniyle obezite oranlarının düştüğü hipotezi bulunmaktaydı. Bununla birlikte araştırmacılar, obezite oranları ile milli gelir arasındaki pozitif ilişkinin, daha yüksek düzeyde politik küreselleşmeye sahip ülkeler için daha güçlü olduğunu, daha yüksek kentleşme düzeyine sahip olanlar ile ulusal GSYİH’da daha yüksek tarımsal üretim oranı olanlar için ilişki daha zayıf olduğu tespit edildi.

Bu çalışma, küresel obezite oranlarının 2014 yılında yüzde 17,7’den 2024’te yüzde 21,6’ya yükseleceğini öngörmektedir. Bu da politika girişimlerinin gelir artışı yaşayan düşük ve orta gelirli ülkelerde obezite ile mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Yazarlar: “Ulusal gelirle güçlü ve kalıcı bir pozitif ilişki sergilemek için nüfus obezitesi yaygınlığını buluyoruz. Şu anda çoğu insan düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde artan gelirle yaşadığından, bulgularımız etkili politika girişimleri için acil toplumsal zorunlulukların altını çiziyor. Özellikle ekonomik refahla eşzamanlı beslenme geçiş sürecini hedefleyenler, bu olumlu ilişkiyi kırmak veya en azından zayıflatmak için. “

Kaynak Makale: Talukdar D, Seenivasan S, Cameron AJ, Sacks G (2020) The association between national income and adult obesity prevalence: Empirical insights into temporal patterns and moderators of the association using 40 years of data across 147 countries. PLoS ONE 15(5): e0232236. doi.org/10.1371/journal.pone.0232236

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.