Cumartesi , Eylül 25 2021
Ana Sayfa / Haberler / Bölgesel Gıda Üretim Altyapıları, Yerel Talebin 3’te 1’ini Karşılamakta Bile Güçlük Çekiyor

Bölgesel Gıda Üretim Altyapıları, Yerel Talebin 3’te 1’ini Karşılamakta Bile Güçlük Çekiyor

Küreselleşme süreci özellikle son 30 yılda, yeni tarım politikalarının ve tarım teknolojilerinin gelişmesine olanak sağladı. Gıda üretiminde ve dağıtım altyapılarında önemli etkileri olan bu değişim süreci, tüketim alışkanlıklarında da önemli ölçüde çeşitliliğe neden oldu. Günümüzde bazı görüşler küreselleşmenin olumlu sonuçları olduğunu ileri sürerken bazı görüşler ise bunun tam tersini söylemekte.

Değişen gıda talebi ve tedarik altyapısı, dünyanın birçok yerinde birçok gıdanın bulunabilirliğini arttırdı. Fakat bu süreç beraberinde dünya nüfusunun çoğunluğunun kısmen de olsa ithal gıdaya bağımlı hale gelmesine neden oldu. Mevcut COVID-19 salgını da olası her türlü küresel krizde mevcut gıda tedarik zinciri altyapılarının ve küresel tarım politikalarının gıda talebini karşılama konusunda yetersiz kalabileceğini gösterdi.

Nature Food’da yayınlanan makalede Pekka Kinnunen ve diğer araştırmacılar, dünyadaki insanların gıda taleplerini karşılayabilmeleri için ekin üretim ve tüketim arasındaki minimum mesafeyi modellediler. Columbia Üniversitesi, California Üniversitesi, Avustralya Ulusal Üniversitesi ve Göttningen Üniversitesi işbirliğinde yapılan çalışmada, insanlar için altı temel ürün grubu ele alındı. Bunlar; hububat (buğday, arpa, çavdar), pirinç, mısır, tropikal tahıllar (darı, sorgum), tropikal kökler (manyok) ve bakliyat olarak sınıflandırıldı.

Araştırmada üretici ve tüketici arasındaki mesafeler küresel olarak modellenerek, hem normal üretim koşullarını içeren senoryolar için, hem de gelişmiş tarım yöntemleri ve tedarik zincirleri nedeniyle daha az gıda atığının oluştuğu üretim sistemleri üzerinden senaryolar için analizler yapıldı.

Credit: © John / Adobe Stock
Credit: © John / Adobe Stock

Kinnunen: “Çalışmada Dünya nüfusunun %27’sinin hububatları 100 kilometreden daha kısa bir yarıçap içinde alabileceği gösterilmiştir. Tropikal tahıllar için bu oran %22, pirinç için %28 ve bakliyat için %27 olmuştur. Mısır ve tropikal köklerde ise bu oranın sadece %11-16 seviyesinde olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar ışığında mevcut durumda sadece yerel kaynaklara güvenmenin sağlıklı olmayacağı söylenebilir” dedi.

Kinnunen çalışmada gıda ambarlarını, gıda üretiminin belirli bir nüfus için kendi kendine yeterli olabileceği alanlar olarak; gıda çitlerini de, ulaşım altyapısının gıdaların nereden alınabileceği üzerindeki etkisi olarak tanımladıklarını ifade etti. Ayrıca çalışma gıda ambarlarının dünyada geniş alanlar oluşturdunu, mevcut tüketim alışkanlıklarımızın çeşitliliğinin küresel, karmaşık bağımlılıklar yarattığını söyledi.

Çalışmaya katılan Doçent Matti Kummu: “Sonuçlar mevcut üretim yöntemleri ve tüketim alışkanlıkları ile yerel üretimin gıda talebini karşılayamayacağını açıkça gösteriyor. Etkin bir şekilde yönetilen yerli üretimin payının arttırılması muhtemelen hem gıda israfını hem de sera gazı emisyonlarını azaltacaktır. Bununla birlikte, çok yoğun nüfuslu bölgelerde su kirliliği ve su kıtlığı gibi yeni sorunların yanı sıra verimsiz hasatlar sonucu gıda sorunun büyük ölçekli göç dalgalarını tetikleyebileceğini ve bunun da güvenlik sorunlarına yol açabileceğini söylemek yanlış bir öngörü olmayacaktır” dedi.

Kummu: “Sonuç olarak devam eden COVID-19 salgını, kendi kendine yeterlilik ve yerel gıda üretiminin önemini bir daha ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte hayvan yemi proteinleri, gübreler ve enerji gibi ithal tarımsal girdilere bağımlılığın neden olabileceği riskleri değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Kaynak Makale: Pekka Kinnunen, Joseph H. A. Guillaume, Maija Taka, Paolo D’Odorico, Stefan Siebert, Michael J. Puma, Mika Jalava, Matti Kummu. Local food crop production can fulfil demand for less than one-third of the population. Nature Food, 2020; 1 (4): 229 DOI: 10.1038/s43016-020-0060-7

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.